Základné informácie pre fanúšikov pred štartom druhej ligy

Cena vstupného ostáva rovnaká ako v minulej sezóne:

muži 3€, ženy a dôchodcovia 1€, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma

 

  • Vstup pre fanúšikov vedľa hlavnej brány
  • Lístky sa budú predávať pri hlavnej bráne MŠK od 16:15h
  • Na druhú ligu budú otvorené sektory A B C D a HLAVNÁ TRIBÚNA.
  • Vstup na novootvorený sektor D vedľa "zelenej brány" 
  • Vstup na hlavnú tribúnu a sektor A  bude iba cez vchod pravej strany hlavnej tribúny
  • Fanúšikovia hostí majú samostatný vstup pred sektorom hostí
  • Sektor pre imobilných fanúšikov sa nachádza pri sektore C
  • Pre púchovský fanklub je vyčlenený samostatný sektor vedľa informačnej tabule a vstup od odhánok
  • Vstup pre VIP a PRESS a MEDIA TV je v strede hlavnej tribúny. Parkovisko pre VIP a PRESS je vzadnej časti areálu pri CVČ
  • REŠPEKTUJTE PROSÍM POKYNY USPORIADATEĽOV A SBS

 

Mapka areálu futbalového štadióna MŠK na sezónu 2022/2023 :

 

 

 

Vidíme sa na štadióne!