Mládež

MLÁDEŽNÍCKÍ TRÉNERI MŠK PÚCHOV

Funkcia

Meno

Tel. číšlo

e-mail

Tréner U19

Patrik Mynář

0903 563 336

Patrik.mynar1@gmail.com

Asistent U19

Peter Mičic

 

 

Tréner U17

Bohuš Žifčák

0908 346 104

bzifcak@gmail.com

Tréner U15

Roman Šulek

0907 890 204

roman.sulek@centrum.sk

Asistent U15

Martin Papučiar

 

 

Tréner U14

Martin Drahuta

0911 232 946

lfc25@azet.sk

Asistent U14

Martin Papučiar

 

 

Tréner U13

Štefan Ďurovec

0910 172 022

stefan.durovec@gmail.com

Asistent U13

Ľuboš Obšivan

 

 

Tréner U12

Patrik Poláček

0944 339 621

patrikpol@gmail.com

Asistent U12

Tibor Pavlík

 

 

Tréner U11

Stanislav Mráz

0910 703 111

male.levare25@gmail.com

Asistent U11

Patrik Štefanec

 

 

Tréner U10

Michal Vanák

0907 518 879

michalvanak7@gmail.com

Asistent U10

Marek Tomana

 

 

Tréner U9

Dominik Živčič

0904 568 887

dominik.zivcic2001@gmail.com

Asistent U9

Jozef Koncový

 

 

Tréner U8

Martin Drahuta ml.

0910 912 205

drahutovic@gmail.com

Tréner U7,U6

Stanislav Mráz

0910 703 111

male.levare25@gmail.com

Tréner WU15

Juraj Remiš

0908 332 131

Juro.remis@gmail.com

Asistent WU15

Ján Burianec