Mládež

MLÁDEŽNÍCKÍ TRÉNERI MŠK PÚCHOV

Kategória U19

Tréner: PETER MIČIC

Kontakt: peter.micic@zoznam.sk

Mobil: 0908 082 266

Asistent trénera U19:

Stanislav Mráz

Kategória U17

Tréner: PATRIK MYNÁŘ

Kontakt: patrik.mynar1@gmail.com

Mobil: 0903 563 336

Asistent trénera U17:

Patrik Mráz

 

Kategória U15

Tréner: BOHUŠ ŽIFČÁK

Kontakt: bzifcak@gmail.com

Mobil: 0908 346 104

Kategória U15

Asistent trénera: ĽUBOŠ OBŠIVAN

Kontakt: lubos.obsivan@centrum.sk

Mobil: 0908 516 028

 

 

Kategória U14

Tréner: FRANTIŠEK BREZNIČAN

Kontakt: fbreznican@centrum.sk

Mobil: 0908 756 580

 

 

Kategória U13

Tréner: ŠTEFAN ĎUROVEC

Kontakt: stefan.durovec@gmai.com

Mobil: 0910 172 022

Asistent trénera U13:

Tibor Pavlík

Kategória U12

Tréner: Martin Drahuta

Kontakt: lfc25.@azet.sk 

Mobil: 0911 232 946

Kategória U12

Asistent trénera: Martin Papučiar

Kontakt: papuciar.martin@gmail.com

Mobil: 0907 565 670

 

Kategória U11

Tréner: LADISLAV LOUŽECKÝ

Kontakt: louzecky.strezenice@gmail.com 

Mobil: 0905 790 907

Asistent trénera U11:

Roman Rosina

Kategória U10

Tréner: Michal Vanák

Kontakt: michalvanak7@gmail.com 

Mobil: 0907 518 879

Asistent trénera U10:

Dominik Živčic

Kategória U9

Tréner: ĽUBOŠ OBŠIVAN

Kontakt: lubos.obsivan@centrum.sk

Mobil: 0908 516 028

Asistent trénera U9:

Patrik Štefanec

Kategória U8

Tréner: PATRIK MYNÁŘ

Kontakt: patrik.mynar1@gmail.com

Mobil: 0903 563 336

Asistent trénera U8:

Patrik Mráz

 

Kategória WU15

Tréner: JURAJ REMIŠ

Kontakt: juro.remis@gmail.com 

Mobil: 0908 332 131

Asistent trénera WU15:

Ján Burianec

 

Tréner brankárov

Tréner: Martin Leško

Kontakt: marttin.lesko@gmail.com

Mobil: 0918 866 347

Tréner brankárov mládeže

Tréner: Kristián Strelčík

Kontakt: kristianstrelcik1996@gmail.com 

Mobil: 0944 057 347