Kontakt

Adresa futbalového klubu:

MŠK Púchov s.r.o.

Ul. 1. mája 834/29

020 01  Púchov

 

Adresa futbalového štadióna:

Športovcov 872/3

020 01 Púchov

 

 

 

Facebook MŠK Púchov

 

(Instagram MŠK Púchov)

 

Telefónne kontakty

sekretariát futbalového klubu: +421 42 4468 205

 

Mgr. Marek Šimáček  manažér klubu:

marek.simacek@mskpuchov.sk

+421 915 600 185

 

Ing. Lukáš Ranik  športovo-marketingový manažér klubu:

manager@mskpuchov.sk

+421 915 419 858

 

Mgr. Patrik Mynář ​ športový manažér mládeže: 

patrik.mynar1@gmail.com 

+421 903 563 336

 

Michal Vanák ​ sekretariát klubu

pfk@mskpuchov.sk

+421 42 4468 205