Oficiálne stanovisko MŠK Púchov na urážky klubu ŠTK Šamorín

Spoločnosť MŠK Púchov, s.r.o. je veľmi znepokojená až dotknutá vyjadreniami zástupcov klubu ŠTK Šamorín na webovej stránke a dostupných sociálnych sieťach. Náš klub je dlhoročným držiteľom statusu slušného správania sa voči delegovaným osobám, hráčom, realizačným tímom alebo funkcionárom súpera. Priateľská a pohostinná atmosféra je príznačná pre náš klub. Ak sa má zvádzať súboj o body do tabuľky tak jedine na zelenom trávniku a prísne rešpektujúc pravidlá fair-play. Ak bude preukázané, že niekto z našich divákov prípadne realizačného tímu porušil svojím správaním pravidlá bojujúce proti rasizmu a neznášanlivosti budeme sa snažiť osobu identifikovať a bude voči nemu vyvodená konzekvencia. Ak, ale nebude zo strany ŠTK Šamorín preukázané toto konanie budeme postupovať nekompromisne a budeme žiadať verejné ospravedlnenie a využujeme všetky dostupné možnosti aj prípadné právne kroky ako zamedziť svojvoľnému poškodzovaniu dobrého mena nášho klubu.

 

Aj napriek tomu, že máme pochopenie a porozumenie, že hosťujúci klub hľadal vinníka svojho sobotňajšieho neúspechu všade navôkol hracej plochy je pre nás neakceptovateľné vyjadrenie jedného zo zástupcov, že: „toto do druhej ligy nepatrí!“  Šamorín na pôde Púchova nepredviedol výkon hodný druhej ligy nielen urážkami hráčov domácich, ale aj neakceptovateľné správanie realizačného tímu hostí na lavičke a neustále provokovanie rozhodcov zo strany Šamorína. Chápeme, že boli frustrovaní, to však neospravedlňuje ničenie nášho majetku, ako kopance do striedačky hostí či rozkopané dvere kabíny hostí, ktoré si zaznamenali aj delegáti stretnutia.

 

Citovaný výrok, aj s prihliadnutím na pozíciu dotyčnej osoby v štruktúrach druholigového futbalového hnutia nás núti zamyslieť sa nad svojim ďalším pôsobením v tomto združení. Sme mimoriadne sklamaní týmto nedôstojným vyjadrením na margo všetkých osôb podieľajúcich sa na práci v prospech púchovského futbalu. O ďalších krokoch budeme našich fanúšikov čoskoro informovať.

 

MŠK Púchov