Venujte Vaše 2% na púchovskú futbalovú mládež!

Dve percentá z dane pre deti z MŠK PÚCHOV prostredníctvom nášho OZ FK PÚCHOV MLÁDEŽ

 

V praxi Vaše 2% z dane neznamenajú absolútne žiadne výdavky navyše, ide totiž o daň, ktorá by sa v inom prípade odviedla do štátneho rozpočtu. V prípade poukázania 2% z daní pre MŠK Púchov ju premieňate na podporu detí  FK Púchov mládež, oz.

 

V dnešných časoch, keď šport na Slovensku ide do spoločenského úzadia a jeho financovanie je častokrát z väčšej časti závislé od súkromných zdrojov, je každá pomoc vítaná. Pomôžte nám prosím 2% z dane, aby mali talentované deti v našom klube lepšie podmienky pre svoj futbalový a osobnostný rast.

 

 

Firmy, podnikatelia či zamestnanci môžu aj tento rok pomôcť s rozvojom púchovského futbalu! Je to veľmi jednoduché. Stačí ak svoje 2% z daní za rok 2023 venujete nášmu občianskemu združeniu. 

 

Ak sa rozhodnete venovať 2% z daní pre organizáciu FK Púchov mládež, o.z., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali FK Púchov mládež, o.z. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):

 

STIAHNITE SI JEDNODUCHO KLIKNUTÍM NA OBA ODKAZY DVE POTREBNÉ TLAČIVÁ:

 

STIAHNITE SI VYHLÁSENIE O 2%             POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

 

ĎAKUJEME VÁM ZA POUKÁZANIE 2% Z DANÍ NA ROZVOJ PÚCHOVSKÉHO FUTBALU!

 

 

 

Základné informácie o našom OZ:

Adresa: Športovcov 872/3, 02001 Púchov

IČO: 42150205

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9075000000004026549518 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)