Akreditácia médii na zápasy druhej ligy MŠK Púchov

MŠK Púchov oznamuje zástupcom médií o možnosti akreditácie na domáce zápasy futbalového klubu MŠK. Zástupcovia médií: TV, print, elektronické médiá a foto/video majú možnosť požiadať o akreditáciu na jednotlivý zápas, alebo na celú futbalovú sezónu 2019/2020.

 

Do žiadosti treba uviesť:

  • Názov redakcie
  • Meno a priezvisko
  • Typ akreditácie (TV, print, foto/video, elektronické médiá)
  • Email
  • Mobil
  • Evidenčné číslo vozidla (v prípade záujmu vstupu do areálu MŠK s autom redakcie) 

 

 

Žiadosti o akreditácie posielajte na : manager@mskpuchov.sk