Futbalový štadión v Púchove, cenník

Cenník je platný od 24. 7. 2019

 

 

 

Vstupné na zápas mužov

1 osoba 3,00 €
1 osoba (ženy a dôchodcovia) 1,00 €
ZŤP, deti do 15 r. zadarmo

 

 

 

 

Hlavné ihrisko

Umelé ihrisko

obdobie január — máj august september — december celoročne

Tréning / 90 minút
vrátane šatne

100 €

190 €

120 € 30 €

Zápas /

90 minút*

vrátane 2 šatní

180 € 360 € 200 € 50 €

Turnaj
do 4 hodín*

vrátane 3 šatní

300 € 550 € 350 € 100 €

Celodenný turnaj /
max. 8 hod.*

vrátane šatní

 

600 € 1200 € 800 € 200 €

 

Uvedené ceny sú na objednávku bez DPH

 

* bez nákladov na rozhodcov.

 

 

Informácie

mskpuchov@mskpuchov.sk