Základné informácie pre fanúšikov pred štartom druhej ligy

Cena vstupného: muži 3€, ženy a dôchodcovia 1€, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma

 

 • Vstup pre fanúšikov vedľa hlavnej brány
 • Lístky sa budú predávať v oboch búdkach pri hlavnej bráne MŠK od 16:15h
 • Na dnešný zápas budú otvorené sektory A B C a hlavná tribúna.
 • V rámci nariadenia RÚVZ bude na tribúnach rozostup fanúšikov obradu sedadiel
 • Vstup na hlavnú tribúnu a sektor A  bude iba cez vchod pravej strany hlavnej tribúny
 • fanúšikovia hostí majú samostatný vstup pred sektorom hostí
 • sektor pre imobilných fanúšikov sa nachádza pri sektore C
 • pre púchovský fanklub je vyčlenený samostatný sektor vedľa informačnej tabule a vstup od odhánok
 • sektory D,E, budú uzavreté, tak ako v sezóne 2019/2020
 • vstup pre VIP a PRESS je v strede hlavnej tribúny. Parkovisko pre VIP a PRESS je vzadnej časti areálu pri CVČ

 

 • REŠPEKTUJTE PROSÍM POKYNY USPORIADATEĽOV A SBS

 

Mapka areálu futbalového štadióna MŠK:

 

Každá druhá rada sedadiel bude voľná pre fanúšikov, v rámci nariadenia RÚVZ 

 

 

Vidíme sa na štadióne!